Sidebar

12
Wed, Aug

ТРУДОВО ПРАВО

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ - ПРАКТИКА
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

В областта на Трудовото право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове.

 • Изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;

 • Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;

 • Правни становища по всички видове трудовоправни въпроси:

  • Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;

  • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;

 • Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове.

 • Wednesday, 12 August 2020
  Wednesday, 22 Mordād 1399
  Wednesday, 22 Dhu al-Hijjah 1441

  JE Weather

  Top Stories

  Grid List

  User Rating: 5 / 5

  Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
   

  Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, Франция.

   

  Жалба до може да бъде подадена от всяко лице физическо лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите държави, на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.

  User Rating: 5 / 5

  Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
   


  адв. Антоанета Йонкова
  Нашата главна задача е винаги да чувствате, че получавате за вас най-доброто решение за конкретния случай. Стремеж ни е да бъдете Вашите сигурни юридически опори, като обезпечаващите спокойствие трябва да се уверите, че трябва да имате право и законови интереси да се защитите. 

  Ние се ръководим от следните принципи:

  • Прозрачност, професионализъм и лоялност;  
  • Коректност, поверителни атракции, експедитивност;
  • Конфиденциалност и спазване на строга професионална тайна между адвокат и клиент;
  • Ефективност и бърза употреба на юридически услуги, като препоръчана препоръка на желаните клиенти и се очакват за изхода на делото;

  В действията си се ръководим от най-добрите морални и етични стандарти, съдействайки с индивидуален подход към всеки клиент.

  Нашата главна задача е винаги да се чувствате за вас най-доброто решение за конкретния случай.

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
   

  В областта на Наказателното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

   

   Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

  - Изготвяне на жалби до прокуратура, полиция и други компетентни органи;

  - Правна защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
   

                        Уважаеми Клиенти, 
  Адвокатските 
  хонорари в Република България могат да се договарят свободно, но въпреки това повечето адвокати и адвокатски дружества се придържат към минималните изискуеми възнаграждения, законово регламентирани чрез Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.е определяме справедливо адвокатското възнаграждение на следните принципи:

  • Принципа на съответност: Вземаме предвид възможностите на клиента;
  • Принципа на прогнозируемост: Винаги се придържаме към Наредбата, в която са регламентирани адвокатските хонорари;
  • Ясност и прозрачност: Ясно и прозрачно Ви информираме какви ще са разходите извън адвокатския хонорар (държавни такси, ако има такива) и каква точно е цената на правната услуга.

  Other Videos