ТЪРГОВСКО ПРАВО

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ - ПРАКТИКА
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

В областта на Търговското право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

 • Правен анализ на Фирми /предприятия;

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества, еднолични търговци , холдингови дружества и консорциуми;

 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;

 • Преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;

 • .Сделки с търговски предприятия - придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;

 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;

 • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;

 • Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;

 • Корпоративно управление;

 • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);

 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

 • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;

 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки - с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.

 • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;

 • Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика;

 • Участие в преговори, медиация;

 • Представителство на търговци пред държавни институции -Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;

 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.