Sidebar

03
Wed, Jun

ТЪРГОВСКО ПРАВО

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ - ПРАКТИКА
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

В областта на Търговското право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

 • Правен анализ на Фирми /предприятия;

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества, еднолични търговци , холдингови дружества и консорциуми;

 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;

 • Преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;

 • .Сделки с търговски предприятия - придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;

 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;

 • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;

 • Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;

 • Корпоративно управление;

 • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);

 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

 • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;

 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки - с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.

 • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;

 • Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика;

 • Участие в преговори, медиация;

 • Представителство на търговци пред държавни институции -Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;

 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

 • Wednesday, 03 June 2020
  Wednesday, 14 Xordād 1399
  Wednesday, 11 Shawwal 1441

  JE Weather

  Top Stories

  Grid List

  User Rating: 5 / 5

  Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
   

  Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, Франция.

   

  Жалба до може да бъде подадена от всяко лице физическо лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите държави, на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.

  User Rating: 5 / 5

  Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
   


  адв. Антоанета Йонкова
  Нашата главна задача е винаги да чувствате, че получавате за вас най-доброто решение за конкретния случай. Стремеж ни е да бъдете Вашите сигурни юридически опори, като обезпечаващите спокойствие трябва да се уверите, че трябва да имате право и законови интереси да се защитите. 

  Ние се ръководим от следните принципи:

  • Прозрачност, професионализъм и лоялност;  
  • Коректност, поверителни атракции, експедитивност;
  • Конфиденциалност и спазване на строга професионална тайна между адвокат и клиент;
  • Ефективност и бърза употреба на юридически услуги, като препоръчана препоръка на желаните клиенти и се очакват за изхода на делото;

  В действията си се ръководим от най-добрите морални и етични стандарти, съдействайки с индивидуален подход към всеки клиент.

  Нашата главна задача е винаги да се чувствате за вас най-доброто решение за конкретния случай.

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
   

  В областта на Наказателното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

   

   Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

  - Изготвяне на жалби до прокуратура, полиция и други компетентни органи;

  - Правна защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
   

                        Уважаеми Клиенти, 
  Адвокатските 
  хонорари в Република България могат да се договарят свободно, но въпреки това повечето адвокати и адвокатски дружества се придържат към минималните изискуеми възнаграждения, законово регламентирани чрез Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.е определяме справедливо адвокатското възнаграждение на следните принципи:

  • Принципа на съответност: Вземаме предвид възможностите на клиента;
  • Принципа на прогнозируемост: Винаги се придържаме към Наредбата, в която са регламентирани адвокатските хонорари;
  • Ясност и прозрачност: Ясно и прозрачно Ви информираме какви ще са разходите извън адвокатския хонорар (държавни такси, ако има такива) и каква точно е цената на правната услуга.

  Other Videos