ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ - ПРАКТИКА
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

В областта на Вещното и облигационното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:


Консултации и правна помощ при всеки един вещноправен или облигационен проблем, казус, въпрос, както и при предстоящи сделки с недвижими имоти и сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, замени, дарения, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, завещания и др..

 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;

 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;

 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;

 • Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;

 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;

 • .Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;

 • Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;

 • Договори за строителство;

 • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;

 • .Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;

 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори - за недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, изработка, дарение, продажба, наем, доставка, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит, заем и др.

 • Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;