Sidebar

12
Wed, Aug

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ - ПРАКТИКА
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

В областта на Вещното и облигационното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:


Консултации и правна помощ при всеки един вещноправен или облигационен проблем, казус, въпрос, както и при предстоящи сделки с недвижими имоти и сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, замени, дарения, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, завещания и др..

 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;

 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;

 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;

 • Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;

 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;

 • .Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;

 • Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;

 • Договори за строителство;

 • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;

 • .Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;

 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори - за недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, изработка, дарение, продажба, наем, доставка, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит, заем и др.

 • Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;

Wednesday, 12 August 2020
Wednesday, 22 Mordād 1399
Wednesday, 22 Dhu al-Hijjah 1441

JE Weather

Top Stories

Grid List

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, Франция.

 

Жалба до може да бъде подадена от всяко лице физическо лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите държави, на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


адв. Антоанета Йонкова
Нашата главна задача е винаги да чувствате, че получавате за вас най-доброто решение за конкретния случай. Стремеж ни е да бъдете Вашите сигурни юридически опори, като обезпечаващите спокойствие трябва да се уверите, че трябва да имате право и законови интереси да се защитите. 

Ние се ръководим от следните принципи:

 • Прозрачност, професионализъм и лоялност;  
 • Коректност, поверителни атракции, експедитивност;
 • Конфиденциалност и спазване на строга професионална тайна между адвокат и клиент;
 • Ефективност и бърза употреба на юридически услуги, като препоръчана препоръка на желаните клиенти и се очакват за изхода на делото;

В действията си се ръководим от най-добрите морални и етични стандарти, съдействайки с индивидуален подход към всеки клиент.

Нашата главна задача е винаги да се чувствате за вас най-доброто решение за конкретния случай.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

В областта на Наказателното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 

 Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

- Изготвяне на жалби до прокуратура, полиция и други компетентни органи;

- Правна защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                      Уважаеми Клиенти, 
Адвокатските 
хонорари в Република България могат да се договарят свободно, но въпреки това повечето адвокати и адвокатски дружества се придържат към минималните изискуеми възнаграждения, законово регламентирани чрез Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.е определяме справедливо адвокатското възнаграждение на следните принципи:

 • Принципа на съответност: Вземаме предвид възможностите на клиента;
 • Принципа на прогнозируемост: Винаги се придържаме към Наредбата, в която са регламентирани адвокатските хонорари;
 • Ясност и прозрачност: Ясно и прозрачно Ви информираме какви ще са разходите извън адвокатския хонорар (държавни такси, ако има такива) и каква точно е цената на правната услуга.

Other Videos